Андриана Спасова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

Вакханка

 

Андриана Спасова

 

 

 

Жената от изгубения пир.
Ако не си питал Пития,
пий с мен!
След танца си, разголена,
ще й се примоля
в пукнатината на един триножник.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

 

Електронна публикация на 10. май 2016 г.
Публикация в кн. „Сферата на света“, Андриана Спасова, редактор: Амелия Личева, Изд. „Литературен Вестник“, С., 2016 г.
©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]