Андриана Спасова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

Зимна приказка

 

Андриана Спасова

 

 

 

Коледа може да мине
и без медените сладки на баба,
и без окачените лампички по елхата,
и без филми за Младенеца.
Но на Коледа винаги улиците
са пълни с луди,
които носят в пликове
бонбони, цветя, подаръци.
За да няма кой да ги получи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

 

Електронна публикация на 10. май 2016 г.
Публикация в кн. „Сферата на света“, Андриана Спасова, редактор: Амелия Личева, Изд. „Литературен Вестник“, С., 2016 г.
©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]