Андриана Спасова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

Гама и делта

 

Андриана Спасова

 

 

 

В буквата
горе дясно под диафрагмата
остра болка.
Ако не спра да тичам,
ще ме победи един Turtle.
Спирам да почина.
А после наслада
от съседната буква.
През своя опит
превеждам от родния език.
Друг начин
за разкодифициране – няма.
Още една буква
и ще погина.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 16. ноември 2009 г.
©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]