Андриана Спасова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

И днес

 

Андриана Спасова

 

 

 

Малките лудости
не ходят при всеки:
стилно облечени,
умерено говорещи,
идващи навреме.
Усмихват се пред смъртта
от благополучие
да не натоварват другите,
че много ги боли.

 

Малките лудости
идват по всяко време.
Мъжът й катастрофира.
Баща й е с доброкачествен тумор.
И двете бързо се съвзеха -
казваме, и дишаме тежко,
дебнейки да не ни хване

 

Някоя от малките лудости.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

 

Електронна публикация на 10. май 2016 г.
Публикация в кн. „Сферата на света“, Андриана Спасова, редактор: Амелия Личева, Изд. „Литературен Вестник“, С., 2016 г.
©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]