Андриана Спасова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

Още малко

 

Андриана Спасова

 

 

 

В един от дните, когато
забелязвам дете
да се протяга в полупразен трамвай,
да се усмихва безпричинно.
Искам да си спомня
още един детайл
преди да загубя зрението си.
Някакъв рейс с номер
четиридесет и пет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

 

Електронна публикация на 10. май 2016 г.
Публикация в кн. „Сферата на света“, Андриана Спасова, редактор: Амелия Личева, Изд. „Литературен Вестник“, С., 2016 г.
©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]