Андриана Спасова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

Анимизъм

 

Андриана Спасова

 

 

 

Отвъд думите... съм аз.
С тях правя икебани.
После ги поглъщам,
но бавно и на части.
Ако бързаш... за още
от мен,
аз се качвам
до Гълабарника.
Да порисувам
с новия писец
топли думи.
Те ни липсват
в мрежовото пространство.
Паяжини, тъкани, жени-батмани...
Инкогнито съм за теб.
Гълъбът тук не е символ,
а книжен плъх
и то от славянските.
Не се заканвам.
И без думи
сиренцето ще гризна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 16. ноември 2009 г.
©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]