Андриана Спасова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

Афала

 

Андриана Спасова

 

 

 

Щастието е
от едната до другата
точка на морето.
Пясъкът в чорапите.
Незаконните любовници
през септември.
Безшумен афала,
изсмукващ рибите от мрежата.
Мента с вермут и мастика.
Човекът, отглеждащ звезди.
От едната точка до другата
изплувах на няколко дъха.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

 

Електронна публикация на 10. май 2016 г.
Публикация в кн. „Сферата на света“, Андриана Спасова, редактор: Амелия Личева, Изд. „Литературен Вестник“, С., 2016 г.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]