Андриана Спасова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

Стълб

 

Андриана Спасова

 

 

 

Напъхани сме в малък
пясъчен часовник.
Докато запълваш
своето име и тяло,
отдавна вече съм преполовена.
Оказа се, че влюбването
е чужд център,
да бъдеш център за друг.
Дотогава очаквам упорито
ти да станеш порасналото аз.
Има начин и преди да остарея
да се осмеля да го пожелая:
моето име и тяло
изтичат и се пълнят
в моето име и тяло.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

 

Електронна публикация на 10. май 2016 г.
Публикация в кн. „Сферата на света“, Андриана Спасова, редактор: Амелия Личева, Изд. „Литературен Вестник“, С., 2016 г.
©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]