Андриана Спасова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

Любов

 

Андриана Спасова

 

 

 

Почти всяко действие
е не любов.
Обгрижване
да не съм сама.
Преди сън обаче
дясната ми ръка
топли лявото ти ухо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

 

Електронна публикация на 10. май 2016 г.
Публикация в кн. „Сферата на света“, Андриана Спасова, редактор: Амелия Личева, Изд. „Литературен Вестник“, С., 2016 г.
©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]